Uw adviesbureau voor omgevingsrecht interim-management bestuursrecht advies op maat tijdelijke capaciteit

Ruimte in Advies

Ruimte in Advies is een meer dan compleet adviesbureau. Onze ambitieuze professionals staan overheden, particulieren en bedrijven bij in vraagstukken met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Het aanvragen of beoordelen van een omgevingsvergunning, het wijzigen van een bestemmingsplan of het reviseren of opstellen van beleidsstukken - we zijn er om u te helpen.

Gaan we samen aan de slag?

Play Video

Project- & procesmanagement

Grootse plannen met uw bedrijf? Geweldig! Eindelijk die grotere locatie gevonden, of gaat u uitbreiden op de bestaande locatie? In beide situaties staan wij voor u klaar.

Vergunningen

Het huis verbouwen, of mooie plannen om uw bedrijf uit te breiden: bouwplannen zijn er in alle soorten en maten. Voordat er gestart wordt, is het slim om eerst te controleren of er een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden.

Planschade

De gemeente is van plan om vlakbij een woonwijk een weg aan te leggen of naast een bedrijventerrein nieuwe hoogbouw toe te staan. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Als gevolg hiervan is uw huis of stuk grond een stuk minder waard geworden.

Zienswijze, bezwaar & beroep

Er zijn plannen die uw (toekomstige) bedrijfsvoering of woongenot negatief gaan beïnvloeden. U wilt voorkomen dat dit bestemmingsplan gewijzigd wordt of omgevingsvergunning verleend wordt. Het is dan belangrijk om een zienswijze op te stellen.

Omgevingswet

Het houdt de gemoederen al een tijdje bezig: de Omgevingswet. Naar verwachting zal deze omvangrijke wet op 1 juli 2022 in werking treden.

Detachering & tijdelijke capaciteit

Soms is een organisatie op zoek naar tijdelijke capaciteit. Een detachering is een snelle en prettige oplossing.

Beleid & uitvoering

Het wordt steeds belangrijker om als overheid beleid op te stellen dat dynamisch is en waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol speelt. De voortdurende ontwikkelingen binnen overheidsorganisaties en de alsmaar veranderende regelgeving, vereisen daarom een snelle reactie op beleidsmatig terrein.

Handhaving

Grootse plannen met uw bedrijf? Geweldig! Eindelijk die grotere locatie gevonden, of gaat u uitbreiden op de bestaande locatie? In beide situaties staan wij voor u klaar.

Gaan we samen aan de slag?