Detachering & tijdelijke capaciteit

Soms is een organisatie op zoek naar tijdelijke capaciteit. Een detachering is een snelle en prettige oplossing. Want als overheid wilt u uw aanvragen, projecten en bestuurlijke wensen binnen de wettelijke termijnen afhandelen voor uw burgers. Zodra daar een achterstand in ontstaat, is dat niet makkelijk weg te werken. Ruimte in Advies helpt u om deze situatie te voorkomen of indien nodig het achterstallige werk weg te werken. Onze medewerkers zijn inzetbaar bij de gemeente, het waterschap, de provincie of het Rijk.

Tijdelijke capaciteit

Wij bieden tijdelijke vervanging van een zieke collega, tijdens zwangerschapsverlof, een gewenste sabbatical of als het werk simpelweg even over de rand van de emmer ‘klotst’. Zeker met de invoering van de nieuwe Omgevingswet komen er binnen uw team Ruimtelijke Ordening veel (tijdelijke) taken bij. Ruimte in Advies kan u ondersteunen bij het implementeren van deze wet of zelf het gehele proces uit handen nemen. Wilt u dit proces door uw vaste medewerkers laten uitvoeren? Dan vangen onze werknemers de reguliere werkzaamheden Ruimtelijke Ordening op zodat, zodat uw vaste medewerkers voldoende tijd vrij kunnen maken voor de implementatie van de Omgevingswet.

Ruimte in Advies is breed georiënteerd binnen de fysieke leefomgeving en heeft collega’s met de expertises:

 • Projectleider
 • (Interim) manager
 • Beleidsadviseur
 • Beleidsmedewerker
 • Bestemmingsplanbegeleiding
 • Wabo-casemanagement
 • Plantoetsing en afhandelen principeverzoeken
 • Maatschappelijk vastgoed
 • APV
 • Vergunningverlening
 • Grondzaken
 • VTH
 • Gebiedsontwikkeling
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsplan
 • Woningbouwprojecten
 • Inrichting bedrijventerrein

Benieuwd of wij u kunnen helpen met de tijdelijk noodzakelijke aanvulling van uw personeelscapaciteit? Wij gaan graag met u het gesprek aan om te zoeken naar de beste oplossing voor u en uw organisatie.

Maak een afspraak