Handhaving

Wat is handhaving?

Handhaving is eigenlijk niet meer dan het toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving. Het is namelijk van belang dat burgers zich aan de wet houden. U wordt dan ook geacht om de wet- en regelgeving te kennen. Het kan natuurlijk voorkomen dat u onbewust in strijd met wet- en regelgeving handelt. De gemeente heeft dan de bevoegdheid om sancties op te leggen, zoals een bestuurlijke boete (bestraffende sanctie), een last onder dwangsom (betaling van een geldsom) of een last onder bestuursdwang (herstelsancties). Denk in het laatste geval bijvoorbeeld aan de sloop van een bouwwerk of het sluiten van een horecagelegenheid.

Indien uzelf in strijd met de wet handelt kan het zijn dat een toezichthouder u erop heeft gewezen en u vervolgens een handhavingsbrief van de gemeente hebt ontvangen. Indien u van mening bent dat iemand anders in strijd met de wet handelt, kunt u zelf de gemeente vragen om handhavend op te treden middels het indienen van een handhavingsverzoek. In beide gevallen kan Ruimte in Advies u bijstaan en u adviseren!

Ik heb een handhavingsbrief ontvangen. Wat moet ik nu doen?

U heeft een handhavingsbrief ontvangen. Vervelend! Regels zijn er om te worden nageleefd. Maar het kan gebeuren dat u niet op de hoogte bent van die regels of dat u ze verkeerd begrepen heeft. Ondanks alle goede bedoelingen. Dat kan tot heel vervelende situaties leiden, zoals dwangsommen, boetes of zelfs de sloop van uw project.

In de meeste gevallen krijgt u bezoek van een toezichthouder of buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente. Dit kan de gemeente doen op eigen initiatief of als gevolg van een handhavingsverzoek, bijvoorbeeld omdat uw buurman dit verzocht heeft.  Bij zo’n handhavingsactie wordt gevraagd om een formele reactie. In dat geval is Ruimte in Advies de ideale partner om u bij te staan, om te zorgen dat uw belangen meetellen in de komende procedure. Wegens onze ruime ervaring met handhavingsprocedures staan we u bij in de procedure van overleg, zienswijze, bezwaar en/of (hoger-)beroep.

Veel gebruikte begrippen.

Legalisatie
Vooraankondiging (zienswijze)
Bezwaar
Beroep
Hoger Beroep

Ik wil een handhavingsverzoek indienen

Uw buren gaan verbouwen, aanbouwen of slopen. In de meeste gevallen hebben zij daar een omgevingsvergunning voor nodig. Bent u van mening dat zij hier een omgevingsvergunning voor nodig hebben en wilt u de gemeente daarop attenderen Of ervaart u overlast van uw buren en is deze situatie in strijd met de APV of andere wet- en regelgeving?

Ruimte in Advies kan u adviseren en voor u in beide gevallen een handhavingsverzoek indienen. Indien de gemeente uw handhavingsverzoek afwijst staan we u bij in de procedure van overleg, zienswijze, bezwaar en/of (hoger-) beroep.

Veel gebruikte begrippen.

Beslissing op handhavingsverzoek
Vooraankondiging (zienswijze)
Bezwaar
Beroep
Hoger Beroep

Gaan we samen aan de slag?