Omgevingswet

Naar verwachting zal de omvangrijke Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking treden. Het houdt de gemoederen al een tijdje bezig. Ruimte in Advies kan helpen bij het implementeren van deze nieuwe wet bij gemeenten.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingwet is een samenvoeging van vele bestaande wetten, namelijk 26  (voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur). Dit betekent dat ruimtelijke plannen op een andere manier zullen worden beoordeeld en getoetst. De traditionele bestemmingsplannen worden vervangen door een omgevingsplan. Daarnaast zullen de structuurvisies worden vervangen door een omgevingsvisie.

Gemeenten zijn al druk bezig om zich deze nieuwe manier van werken eigen te maken. De grootste verandering zit in de veranderende filosofie van ‘wat kan?’, in plaats van ‘wat moet?’ De verschillende disciplines binnen een gemeentelijke organisatie zullen als collectief naar een plan moeten kijken en zodanig ‘aan de knoppen draaien’ waardoor de uitvoering mogelijk wordt.

Veranderingen

Veel gemeenten hebben nog werk te verzetten voor de implementatie van de omgevingswet vanaf juli 2022. De komst van de omgevingswet zorgt namelijk voor veel verandering in de gemeentelijke organisatie, zowel procedureel als cultureel. Naast de organisatorische veranderingen, moet ook de omgevingsvisie en het omgevingsplan vorm te worden gegeven. Veel gemeenten hebben hierover vragen. Hoe gaan wij dit doen? Hebben wij kwantitatief en kwalitatief voldoende medewerking binnen de organisatie? Ruimte in Advies adviseert overheden organisatiebreed omtrent de implementatie van de Omgevingswet.

Waar kan Ruimte in Advies uw organisatie in ondersteunen en bijstaan?

• De gewenste cultuurverandering en procedurele veranderingen in uw organisatie.
• De voorbereidende stappen naar het  Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
• Het verweven van bestaande verordeningen in het Omgevingsplan.
• Participatiebeleid van de gemeente.
• Advies over het effectief benutten van de flexibiliteit van de Omgevingswet.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de Omgevingswet? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Gaan we samen aan de slag?