Project- & procesmanagement

Grootse plannen met uw bedrijf? Eindelijk die grotere locatie gevonden, of gaat u uitbreiden op de bestaande locatie? Geweldig!

Ruimte in Advies is er voor uw project- & procesmanagement. Wij kunnen uw project van begin tot eind begeleiden, voor u optreden als adviseur en contactpersoon richting de overheid en u wegwijs maken in de bestaande wet- en regelgeving. Zo zorgen we samen voor een soepele doorloop van uw plan én dat uw grootse plannen en ambities werkelijk worden.

Voldoen mijn plannen aan de regels?

Wij gaan voor u na of uw plannen passen binnen het vigerende bestemmingsplan en de relevante wet- en regelgeving. Past uw initiatief niet volledig? Dan werken wij de procedure uit om het wél passend te maken. Wij kunnen u hierin adviseren, maar ook de uitvoering van de procedure van u overnemen. Of het nu gaat om een projectafwijkingsbesluit of een postzegelbestemmingsplan, Ruimte in Advies beschikt over de benodigde kennis om deze procedures soepel te laten verlopen.

Plan past niet in het bestemmingsplan

Blijkt uw plan echt niet te passen binnen het bestemmingsplan? Dan gaan we, samen met u, in gesprek met de gemeente. Ook werken we uit hoe het plan wel passend gemaakt kan worden, indien mogelijk. Hierbij kijken we naar wet- en regelgeving, maar ook gemeentelijk- en provinciaal beleid. Het doel? Samen met u gaan we op zoek naar de beste route om uw bedrijfsplannen te realiseren!

Nieuw bestemmingsplan 

Blijkt er een nieuw bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing nodig te zijn om medewerking te kunnen verlenen aan uw initiatief? Dan stellen we dit voor u op. Ruimte in Advies biedt daarnaast ondersteuning bij het doorlopen van de gehele procedure. Van het indienen van een principeverzoek tot het plegen van vooroverleg met de gemeente en het begeleiden van de procedure.

Gaan we samen aan de slag?