Veelgestelde vragen

Begrip Definitie
<a class=”flyout-trigger-id-7716″ href=”#”>Bestemmingsplan</a> Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven. Een bestemmingsplan is een gemeentelijk plan waarin regels staan voor een bepaald gebied. Hier staat onder andere waar gewoond mag worden, waar bedrijven liggen of waar horeca bedreven mag worden. In het bestemmingsplan staan meer specifieke regels voor het type gebruik per locatie, denk hierbij aan de bouwhoogte van woningen of het type bedrijven dat is toegestaan. Het bestemmingsplan is een gemeentelijk instrument. Het Rijk en de provincie kunnen ook bestemmingsplannen opstellen. Deze worden inpassingsplannen genoemd.

<a href=”#” class=”flyout-trigger-id-7721″>projectafwijkingsbesluit</a>

Sommige buitenplanse afwijkingen zijn ‘klein’, denk hierbij aan een nieuwe dakkapel die nét buiten de regels valt. Andere buitenplanse afwijkingen zijn groter, bijvoorbeeld het wijzigen van een woonfunctie naar horeca. Bij grote afwijkingen zal dan ook bewezen moeten worden dat het verlenen van de vergunning ruimtelijk inpasbaar is in brede zin. Hiervoor dient een ruimtelijke onderbouwing te worden geschreven, waarin staat wat de geplande ontwikkeling inhoudt, waarom dit beleidsmatig past en in hoeverre dit milieu hygiënisch en stedenbouwkundig wenselijk is. Dit noemen we een projectafwijkingsbesluit.
 <a href=”#” class=”flyout-trigger-id-7721″>postzegelbestemmingsplan</a>
Postzegelbestemmingsplan is een ambtenarenterm in de ruimtelijke ordening voor een klein bestemmingsplan, dus van beperkete omvang. Een postzegelbestemmingsplan is een volwaardig wettelijk bindend document. Het verschil met een “gewoon” bestemmingsplan is dat de milieuonderzoeken, die normaal gesproken verplicht zijn, minder relevant zijn geworden omdat de omvang van het plan meestal slechts geringe invloed heeft op de omgeving.
ruimtelijke onderbouwing
principeverzoek
vooroverleg
vergunningsaanvraag
vergunningsprocedure
vergunningsplichting
omgevingsvergunning
vergunningscheck
Wabo
legalisatie
zienswijze
beroep
omgevingsrecht
bestuursrecht
planologie
vooraankondiging
beroepschrift
bezwaarschrift
planschade
nadeelcompensatie
Omgevingswet
digitaal stelsel omgevingswet
Omgevingsplan
strijdige situatie

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.

Ruimte in Advies is breed georiënteerd binnen de fysieke leefomgeving. Onze collega's hebben diverse expertises, voor uw advies op maat.

 • Projectleiding
 • (Interim) management
 • Beleidsadvisering
 • Beleidsmedewerker
 • Bestemmingsplanbegeleiding
 • Wabo-casemanagement
 • Plantoetsing en afhandelen principeverzoeken
 • Maatschappelijk vastgoed
 • APV
 • Vergunningverlening
 • Grondzaken
 • VTH
 • Gebiedsontwikkelingen
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsplan
 • Woningbouwprojecten
 • Inrichting bedrijventerreinen

Maak een afspraak