Vergunningen

Het huis verbouwen, of mooie plannen om uw bedrijf uit te breiden: bouwplannen zijn er in alle soorten en maten. Bij de meeste bouwplannen, groot of klein, is een vergunning nodig. Het is goed om dit te controleren, voordat er gebouwd wordt.

Anders is de kans groot dat er een handhaver van de overheid langskomt, omdat het uitgevoerde bouwplan niet aan de regels voldoet. De gevolgen kunnen dan vervelend zijn. Gelukkig is Ruimte in Advies er om te helpen. Zowel voor de vergunningsaanvraag en -begeleiding, maar ook als er onverhoopt een handhavingsactie komt. 

Voordat er gestart wordt, is het slim om eerst te controleren of er een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Het is namelijk zo dat er diverse wet- en regelgeving bestaan, die de kaders vormen over het wel of niet vergunningsplichtige karakter van uw plan. Het lastige met deze kaders is dat ze complex zijn, verschillen per gemeente én voortdurend aan verandering onderhevig. Dat maakt het lastig om te weten wat precies uw rechten en plichten zijn. 

Vergunningscheck? Omgevingsvergunning aanvragen!

Laat daarom altijd een vergunningscheck uitvoeren door een adviseur, zodat u zeker weet welke procedure er doorlopen moet worden. Blijkt hieruit dat uw bouwplannen vergunningsplichting zijn? Dan kan Ruimte in Advies u helpen om de procedure van een vergunningsaanvraag succesvol te doorlopen.

In de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (afgekort: Wabo) is de omgevingsvergunning geregeld. Hierin zijn onder andere de regels, procedures en termijnen voor de omgevingsvergunning opgenomen. Er kan één omgevingsvergunning worden aangevraagd voor een groot aantal verschillende activiteiten, denk bijvoorbeeld aan de activiteit bouwen, milieu of handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld strijd met het bestemmingsplan).

Het project valt of staat met het aanleveren van de juiste gegevens voor de vergunningsaanvraag. Maar waar moeten deze aan gegevens aan voldoen, waar haalt u ze vandaan en wat als de overheid niet wilt meewerken? Het doorlopen van deze procedures zijn voor u geen routine en vragen om deskundigheid. Bij Ruimte in Advies hebben wij de kennis en ervaring in huis om deze procedures soepel te doorlopen. En zo een succesvolle omgevingsvergunning voor u en uw plannen. 

Gaan we samen aan de slag?