Zienswijze, bezwaar & beroep

Er wordt een bestemmingsplan of omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Een boer wilt zijn agrarisch bedrijf uitbreiden of een bed-and-breakfast realiseren. Of kleiner – uw buurman wilt een grote serre aanbouwen. Deze plannen kunnen uw (toekomstige) bedrijfsvoering of woongenot negatief beïnvloeden in de toekomst. Wat kunt u doen om dit te voorkomen? 

Reguliere of uitgebreide procedure?

Voor het realiseren van deze plannen is een (wijziging) bestemmingsplan of omgevingsvergunning nodig. U heeft een aantal mogelijkheden indien u wilt voorkomen dat een bestemmingsplan gewijzigd wordt of dat een omgevingsvergunning wordt verleend. Ook kan het voorkomen dat uzelf plannen heeft waarvoor een bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning nodig. Om te bepalen welke mogelijkheden u en andere belanghebbenden hebben is van belang welke procedure van toepassing is, namelijk de reguliere- of de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide omgevingsvergunning. Op het wijzigen van een bestemmingsplan (wijzigingsplan) of een nieuw bestemmingsplan (zoals een postzegelbestemmingsplan) is de uitgebreide procedure van toepassing. 

Indienen, monitoren en bijstaan

Belangrijk is om uw belang kenbaar te maken door het indienen van een zienswijze of bezwaar. Maar wat dient u hier precies in op te nemen? En wat gebeurt er vervolgens? Geen zorgen, Ruimte in Advies kan dit werk voor u uit handen nemen en deze zienswijze of het bezwaar de rest van het proces voor u monitoren.

Indien uw verzoek na het indienen van de zienswijze of het bezwaar niet wordt ingewilligd, kunt u (hoger) beroep indienen. Ruimte in Advies kan voor u het beroepschrift opstellen en u bijstaan tijdens de beroepsprocedure. 

Het kan ook voorkomen dat er een bestemmingsplan of omgevingsvergunning ter inzage is gelegd, maar u niet weet of dit positief of negatief is voor uw situatie. Laat het dan door Ruimte in Advies beoordelen, samen met u. 

Ligt uw eigen plan ter inzage, en zijn er diverse zienswijzen, bezwaren of beroep ingediend? Ook dan kan Ruimte in Advies u adviseren of ondersteunen in de afwikkeling hiervan.

Gaan we samen aan de slag?